Công nghiệp Tin tức

  • FTTR – Open all-optical future

    FTTR - Tương lai toàn quang rộng mở

    FTTH (cáp quang đến tận nhà), hiện nay không có nhiều người nói đến, và nó cũng hiếm khi được đưa tin trên các phương tiện truyền thông. Không phải vì không có giá trị, FTTH đã đưa hàng trăm triệu gia đình vào xã hội số; Không phải vì nó được hoàn thành không tốt, mà bởi vì nó ...
    Đọc thêm