Truyền thông và quảng bá sản lượng cáp - Trạm fujikura Nam Kinh wasin

Với việc liên tục đi sâu vào triển khai dây chuyền sản xuất cáp, khái niệm và ý tưởng tinh gọn dần được đưa vào các công ty con khác. Để tăng cường trao đổi và tương tác của Lean learning giữa các công ty, đầu ra có kế hoạch lấy việc thiết lập các hoạt động QCC và các chỉ số OEE làm đầu vào cho các hoạt động Lean của các công ty con, đồng thời lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động truyền thông tại chỗ tương ứng.

Vào sáng ngày 5 tháng 8, cuộc họp truyền thông và xúc tiến sản xuất cáp đã được tổ chức tại phòng hội nghị của Nam Kinh isin fujikura. Huang Fei, tổng giám đốc sản xuất cáp và trung tâm sản xuất dây chuyển đi, Zhang Chenglong, phó tổng giám đốc của wasin fujikura, Yang Yang, phó tổng giám đốc, Lin Jing, tổng giám đốc của đối tác tư vấn công ty Aiborui Shanghai, và các đồng nghiệp chủ chốt của trung tâm sản xuất và wasin fujikura đã tham dự cuộc họp.

Tại buổi làm việc, Lin Jing đã trao đổi và chia sẻ về quản trị chuỗi giá trị tinh gọn theo tư duy kinh doanh xoay quanh môi trường kinh tế hiện nay, mục tiêu và bản chất của hoạt động doanh nghiệp và khái niệm về quản trị tinh gọn. Đồng thời giới thiệu, trao đổi về nội dung triển khai, ý tưởng lập kế hoạch triển khai và thành quả của dự án sản xuất tinh gọn dây chuyền sản xuất.

Sau đó, tổng giám đốc Huang Fei của trung tâm sản xuất đã đào tạo cho mọi người những kiến ​​thức cơ bản về OEE. Trong quá trình này, ông đã chia sẻ kinh nghiệm kết hợp với các nguồn dữ liệu OEE, mục tiêu và dữ liệu lịch sử của trung tâm sản xuất. Trung tâm sản xuất đã xác định sự hỗ trợ của các doanh nghiệp khác nhau đối với cải tiến OEE thông qua quản lý chính sách và mục tiêu, thiết lập toàn diện các chủ đề cải tiến quan trọng và xây dựng toàn diện và có hệ thống hệ thống quản lý cải tiến OEE.

Sau khi tìm hiểu thực trạng triển khai Lean tại trung tâm sản xuất, hai bên đã thảo luận để tìm hiểu về Lean và những khó khăn gặp phải trong quá trình xúc tiến. Hai bên đã trao đổi sâu về việc giới thiệu khái niệm Lean và cách sử dụng các phương pháp và công cụ Lean để cải thiện lĩnh vực chuỗi cung ứng.
Lin Jing nhấn mạnh rằng việc thực hiện Lean thay đổi theo các nền văn hóa doanh nghiệp khác nhau. Không có đường tắt để thực hiện Lean. Doanh nghiệp cần kết hợp kinh nghiệm của bản thân và sử dụng các phương pháp, công cụ chuyên nghiệp để xây dựng hệ thống vận hành tinh gọn cho mình mới là con đường lâu dài.
Yang Yang chỉ ra rằng Lean sẽ được tích hợp vào công việc và các tiêu chuẩn, và cuối cùng trở lại công việc hàng ngày, cho dù đó là cải tiến đề xuất, các hoạt động QCC hay thực hiện OEE. Trong quá trình này, điều quan trọng nhất là sự hiểu biết và công nhận khái niệm của mọi người. Quá trình thực hiện kéo dài. Chỉ khi tuân thủ nó, chúng ta mới có thể gặt hái được thành quả của tinh gọn.

Cuối cùng, Huang Fei kết luận rằng sự gia tăng cường độ và tần suất tham gia của các nhà lãnh đạo vào các hoạt động của nhân viên tuyến đầu chắc chắn có tác động khích lệ hơn đối với tinh thần của nhân viên. Trong khi khởi động tiền tuyến, công ty cũng cần xây dựng một nền tảng chuyên nghiệp, bắt đầu từ tình hình tổng thể, xem xét một cách có hệ thống việc đưa ra các khái niệm và công cụ và phương pháp Lean, và điều chỉnh các biện pháp phù hợp với điều kiện địa phương. Đường cáp đầu ra cũng sẽ giúp các công ty con thúc đẩy việc thực hiện công việc tinh gọn kết hợp với các bài toán thực tế. Ông tin rằng việc thực hiện Lean sẽ mang lại kết quả tốt đẹp với sự chung sức của mọi người.


Thời gian đăng bài: 16 tháng 9 năm 2021